WAYANG KULITDALANG KI HADI SUGITO (Jogja)

 1. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTAREJA MBALELA
 2. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA TAKON BOPO
 3. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ARIBONO LENA
 4. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTAWIRYA
 5. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA RATU
 6. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA RABI
 7. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA NGRAMAN
 8. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA LAHIR
 9. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANOMAN LAHIR
 10. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANOMAN TAKON SWARGO
 11. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANOMAN KEMBAR
 12. DALANG KI HADI SUGITO LAKON AJI BROJO MUSTI
 13. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ABIMANYU RANJAB
 14. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ARIMBO GUGUR
 15. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ARJUNO CATUR
 16. DALANG KI HADI SUGITO LAKON BAGONG DADI GURU
 17. DALANG KI HADI SUGITO LAKON BAGONG DADI RATU
 18. DALANG KI HADI SUGITO LAKON BAGONG KEMBAR
 19. DALANG KI HADI SUGITO LAKON BALADEWA MANDIRA
 20. DALANG KI HADI SUGITO LAKON BALADEWA TLOGO
 21. DALANG KI HADI SUGITO LAKON DURGA RUWAT
 22. DALANG KI HADI SUGITO LAKON DURNO PICIS
 23. DALANG KI HADI SUGITO LAKON GARENG RATU
 24. DALANG KI HADI SUGITO LAKON GATHUTKOCO GUGUR
 25. DALANG KI HADI SUGITO LAKON KRESNO KEMBAR
 26. DALANG KI HADI SUGITO LAKON KARNO MBALELO
 27. DALANG KI HADI SUGITO LAKON LAHIRE PENGALASAN
 28. DALANG KI HADI SUGITO LAKON ONTOSENO NGRAMAN
 29. DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK DADI RATU
 30. DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK DUKUN
 31. DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK NAGIH JANJI
 32. DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK GARENG KEMBAR
 33. DALANG KI HADI SUGITO LAKON POLOSORO RABI
 34. DALANG KI HADI SUGITO LAKON SENGGONO DUTO
 35. DALANG KI HADI SUGITO LAKON SENGKUNI TUNDUNG
 36. DALANG KI HADI SUGITO LAKON SEMAR MBANGUN KAYANGAN
 37. DALANG KI HADI SUGITO LAKON SETO GUGUR
 38. DALANG KI HADI SUGITO LAKON SUBALI LENO
 39. DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU CAKRANINGRAT
 40. DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU SLAGA HIMA
 41. DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI GUGAT
 42. DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI PANDITO
 43. DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI LAHIR
 44. DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI RABI

DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO (Jogja)

 1. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON ABIMANYU GUGUR
 2. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON ANTASENA TAKON BAPA
 3. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON DURNO GUGUR
 4. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON GATUTKACA KRAMA
 5. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON KRESNO DUTO
 6. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON NURKALA KALIDASA
 7. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON RAMA NITIS
 8. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON RAMA TAMBAK
 9. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON SUYUDANA GUGUR
 10. DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON SEMBODRO RATU

DALANG KI ENTHUS SUSMONO (Tegal)

 1. DALANG KI ENTHUS SUSMONO LAKON RAMA TAMBAK
 2. DALANG KI ENTHUS SUSMONO LAKON SUGRIWO SUBALI
 3. DALANG KI ENTHUS SUSMONO LAKON BIMO KURDHO
 4. DALANG KI ENTHUS SUSMONO LAKON ARJUNO KROMO
 5. DALANG KI ENTHUS SUSMONO LAKON MA’RIFAT DEWO RUCI
 6. DALANG KI ENTHUS SUSMONO LAKON WISANGGENI LAHIR

DALANG KI ANOM SUROTO (Solo)

 1. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON AMARTO BINANGUN
 2. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON KOKROSONO WISUDO
 3. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON SEMAR BAGUN KAYANGAN
 4. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON WAHYU NUGROHO JATI
 5. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON BISMO GUGUR
 6. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON AMARTO BINANGUN
 7. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON KOKROSONO WISUDO
 8. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON KRESNO DADI RATU
 9. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON WAHYU NUGROHO JATI
 10. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON SEMAR MBANGUN KAYANGAN
 11. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON SEMAR BOYONG
 12. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON WAHYU TOH JALI
 13. DALANG KI ANOM SUROTO LAKON WAHYU TUNGGUL NOGO

DALANG KI MANTEB SUDARSONO (Solo)

 1. DALANG KI MANTEB SUDARSONO GATUTKACA GUGUR
 2. DALANG KI MANTEB SUDARSONO LAKON BIMO SUCI

DALANG KI SUGINO SISWOCARITO (Banyumas)

 1. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON AJI CANDRAWIRAYANG
 2. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON BABAD ALAS MARTANI
 3. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON DASAMUKA GUGUR
 4. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON LAHIRE WISANGGENI
 5. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON PRACONADEWA GUGAT
 6. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON SRENGGINI TAKON BAPA
 7. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO SRIKANDI MBARANG LENGGER
 8. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON TOGOG MENDEM
 9. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON WAHYU SETIANING
 10. DALANG KI SUGINO SISWOCARITO LAKON WISODEWO KROMO

DALANG KI SUWARJONO (Banyumas)

 1. DALANG KI SUWARJONO LAKON DURNO MBALELO
 2. DALANG KI SUWARJONO LAKON BAWOR DADI GURU
 3. DALANG KI SUWARJONO LAKON GENDREH KENCONO

DALANG NN

 1. LAKON KUMBOKARNO GUGUR
 2. LAKON PETRUK DADI RATU
 3. LAKON PETRUK GUGAT
 4. LAKON GATOTKACA KRAMA
 5. LAKON SEMAR MANTU

10 Comments

 1. kulo sampun dangu pingin ngrungoaken sucal hadi sugito menawi wonten sabin,namung sakmeniko saget download,maturnuwun

 2. ki timbul hadi prayitno dipuntambahi pak,kulo remen sanget nek dalange ki timbul hadi prayitno.Matur nuwun sanget ^_^

 3. nuwun sew mas …menawi wonten kulo pengin lakon brantayudha mulai kawitan dumugi paripurnane brantayuda…dalangipun sugino siswo carito…suwun ms

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*