PRANOTO MONGSO

A. KALENDER PRANOTO MONGSO

MONGSO CONDRO TANGGAL LAMA HARI RAMALAN
I (Kaso) SETYO MURCO ING NGEMBANAN 22 JUNI -1 AGUSTUS 41 Hari Keadaan Alam
II (Karo) BANTOLO RENGKO 2 AGUSTUS – 24 AGUSTUS 23 Hari Keadaan Alam
III (Katigo) SUTO MANUT ING BOPO 25 AGUSTUS – 17 SEPTEMBER 24 Hari Keadaan Alam
IV (Kapat)
WASPO KUMBENG JRONING KALBU 18 SEPTEMBER – 12 OKTOBER 25 Hari Keadaan Alam
V (Kalimo)
TIRTO MARTO SUMAWUR ING JAGAD 13 OKTOBER – 8 NOVEMBER 27 Hari Keadaan Alam
VI (Kanem)
SARI ROSO MULYO 9 NOVEMBER- 21 DESEMBER 43 Hari Keadaan Alam
VII (Kapitu) WISO KENTAR ING MARUTO 22 DESEMBER – 2 FEBRUARI 43 Hari Keadaan Alam
VIII (Kawolu)
ANJRAH JRONING KAYUN 3 FEBRUARI – 28 FEBRUARI 26 Hari Keadaan Alam
IX (Kasongo)
WEDARING WACONO MULYO 1 MARET – 26 MARET 25 Hari Keadaan Alam
X (Kasepuluh)
GODONG MINEP JRONING KALBU 27 MARET – 18 APRIL 24 Hari Keadaan Alam
XI (Desto) SETYO SINORO WEDI 19 APRIL – 11 MEI 23 Hari Keadaan Alam
XII (Sodo)
TIRTO SAH SAKING SASONO 12 MEI – 21 JUNI 41 Hari Keadaan Alam

B. RAMALAN PRANOTO MONGSO

I. SETYO MURCO ING NGEMBANAN (22 JUNI-1 AGUSTUS)

Angin   : soko lor kulon nuju kidul kulon

Howo   : bengi adem awan panas

Alam    :

 • Wit gede gogrog godonge,
 • lemah wiwit garing,
 • wong tani wiwit nandur polo wijo,
 • masyarakat ndeso usume gawe gawe gadangan kebon kanggo nandur jarak , kapas lan tembako
 • among tani podho akeh pangarep-arepe supoyo wareg wetenge
 • mangsane gegodongan podo gogrog kekayon podo mbrindili
 • mangsane nandur polo wijo
 • mangsane walang ngendok
 • watake bayi lahir mongso iki welasan, sedeng bebudene, lan akeh wong kang lulut asih

Bintang kerti : terbit pada jam 04.42 WIB, waktu meroket (malik jerami) pertama dan menanam polo wijo, udara siang hari panas di malam hari sangat dingin, mata air mulai mengecil dan daun berguguran, pohon gundul, belalang dan serangga bertelur

Ngedegake omah       : becik

Mayu omah                  : wareg slamet

Ngalih omah                 : rahayu slamet | Kembali

II. BANTOLO RENGKO (2 AGUSTUS – 24 AGUSTUS)
Angin   : soko lor wetan nuju kidul kulon

Howo   : bengi adem awan panas

Alam    :

 • lemah garing
 • polo wijo wiwit thukkul
 • lemah-lemah podho nelo
 • masyarakat ndeso usume ngijing kanggo ulur gogo
 • akeh tinemu rizki moko soko kuwi banjur rusuh pamangane
 • cerobo wis dadi watake wong
 • lamun akeh lan warno-warno ananing pangan kang di pangan banjur lali marang solah bawane ing nembe ora nekani marang kekurangane ing tembe mburi
 • mangsane lemah nelo
 • wit randu wiwit pradopo semi
 • watake bayi lahir mongso iki cerobo

Bintang kerti : terbit pada jam 01.52 WIB, bintang kerti pada malam yang terakhir berada di sebelah timur, waktu meroket (malik jerami) dan menanam polo wijo, pohon pohon mulai berdaun muda hendak berbunga

Ngedegake omah       : olo

Mayu omah                  : tukaran lan sanak

Ngalih omah                 : kacarito wong olo | Kembali

III.SUTO MANUT ING BOPO (25 AGUSTUS – 17 SEPTEMBER)
Angin   : soko lor nuju kidul

Howo   : panas lan garing

Alam    :

 • polo wijo wiwit awoh
 • godong temu lan godong pring wiwit podho thukul
 • masyarakat ndeso usume mbabati gadangan gogo
 • kehing rizki dadi sudo kanggo sanguning among tani misah ake lan maculi
 • gogol sakehing tegal
 • mangsane lung-lungan podho mrambat ing tanjarane
 • pring lan empun-empun liyane podo ngembung (thukul) polo wijo mangsane panen
 • watake bayi lahir mongso iki kumet, anteng

Bintang kerti : pada malam terakhir berada di sebelah timur terbitnya pada tanggal 25 agustus jam 24 : 20 WIB, palawija mulai berbuah dan waktu menggarap , kunyit, temu lawak, gadung dan bumbu mulai bertunas

Ngedegake omah       : olo banget

Mayu omah                  : kobongan kemalingan

Ngalih omah                 : kemalingan | Kembali

IV. WASPO KUMBENG JRONING KALBU (18 SEPTEMBER – 12 OKTOBER)
Angin   : soko lor nuju kidul

Howo   : panas lan garing

Alam    :

 • manuk manyar gawe susuh
 • uwit randu wiwit awoh
 • pepet sumber
 • masyarakat deso usume ngebung uwoh gogo
 • mungguh lambange mongso kapat resikan tegese resik iku rejekine uwis nipis wis akeh kang digunakake kanggo anggarap sawah
 • mangsane tuk podo pepet lan sumur podho asat
 • wit randu wiwit pentil
 • manuk manyar podo anggawe susuh
 • watake bayi lahir mongso iki resikan

Bintang kerti : Bintang kerti tengah malam berada di sebelah timur terbitnya pada tanggal 18 september jam 22 : 42 WIB, Mulai panen polo wijo mata air banyak yang kering burung-burung membuat sarang randu/kapas berbuah.

Ngedegake omah       : luwih becik

Mayu omah                  : luwih prayogo didemeni wong

Ngalih omah                 : rahayu sanak putu | Kembali

V. TIRTO MARTO SUMAWUR ING JAGAD (13 OKTOBER – 8 NOVEMBER)
Angin   : soko lor kulon nuju kidul ngetan

Howo   : teles, wiwit udan

Alam    :

 • wit asem lekas godong
 • uler, laler podo teko
 • gadung, uwi lekas godong
 • masyarakat ndeso wiwit ngijing, wis entek sakehing rejeki dadi banget susahe mesti banjur juweh ujare poro tani akeh kang podho pasulayan karo wong sak omah, karo rowang lan anak bojo
 • mungguh barang kang arep dipangan banget kekurangan
 • tibaning wiwit udan
 • asem metu sinome (semi utowo mradopo)
 • gadung lan kunir metu godong
 • ulo podo sobo
 • watake bayi lahir mongso iki juweh

Bintang kerti : Bintang kerti tengah malam berada di sebelah timur terbitnya pada tanggal 13 oktober jam 21:10 WIB, mulai ada hujan, petani mulai turun sawahuntuk persiapan menggarap sawah dan mulai menanam padi, huma, udara mulai basah, pohon asem mulai berdaun baru, kunyit dan gadung tumbuh subur mangga mulai masak, ular dan cacing mulai keluar

Ngedegake omah       : becik

Mayu omah                  : rahayu slamet,sugih anak putu

Ngalih omah                 : bakal nemu olo | Kembali

VI. SARI ROSO MULYO (9 NOVEMBER- 21 DESEMBER)
Angin   : soko kulon nuju ngetan banter banget

Howo   : teles lan adem

Alam    :

 • rambutan, manggis lan duwet wiwit mateng
 • masyarakat ndeso usume ndandani piranti kanggo anggarap sawah
 • lambange undagi mungguh jarwane sakehing among tani akeh pirantine lebur, rusak pirantine tetanen kapigunaake kanggo anggarap pagagan lan sawah
 • kundi lan pacul akeh kang podo rusak iku didandani kanggo anggarap pagawean
 • wowohan podo tuwo, mateng
 • manggsane sawah digaru
 • watake bayi lahir mongso iki lantip, undagi

Bintang kerti : Bintang kerti setelah magribberada di sebelah timur terbitnya pada taanggal 9 november jam 19:22 WIB, musim hujan, waktu menyebar dan petani harus siap sedia menggarap sawah untuk menanam padi

Ngedegake omah       : becik

Mayu omah                  : den punjung anak putu

Ngalih omah                 : kang duwe omah den samber gelap | Kembali

VII. WISO KENTAR ING MARUTO (22 DESEMBER – 2 FEBRUARI)
Angin   : ora mesthi kerep-kerepe soko kulon

Howo   : teles banget lan adem

Alam    :

 • manuk podho ribut anggone golek pangan
 • akeh leloro
 • masyarakat ndeso usume maluku sawah
 • lambange cengkiling mungguh jarwane akeh pirantine among tani podho tumempuh
 • kudi, pethel arit kapigunakake kanggo negor pring ginawe tetali
 • tumrap pegawean menyang sawah rame swarane uwong kang lagi anggarap sawah
 • akeh leloro panas lan weteng
 • akeh kali banjir lan angin gede
 • wong sesawah wiwit tandur
 • watake bayi lahir mongso iki cengkiling, brangasan seneng gawe loro atine liyan

Bintang kerti : Bintang kerti setelah magrib berada disebelah timur terbitnya pada tanggal 22 desember jam 04:34 WIB, mulai waktu menanam padi hawanya panas dingin dan banyak hujan, burung susah mencari makan, rambutan, manggis, durian mulai masak

Ngedegake omah       : olo

Mayu omah                  : sugih gawe, sugih perkoro

Ngalih omah                 : sugih rejeki, demen gawe perkoro | Kembali

VIII. ANJRAH JRONING KAYUN (3 FEBRUARI – 28 FEBRUARI)
Angin : kidul kulon nuju lor wetan
Howo : rodo panas
Alam :

 • kunang-kunang podo mabur
 • walang kerek podo muni
 • kucing podo gandhik
 • bung enak dipangan
 • masyarkat ndeso usume nandur pari
 • lambange manis raine wong tani wis rampung pagaweane kabeh, calon sugih pari, pangarepe panen wong podho ayem atine
 • mangsane kucing gandhik
 • mangsane pari akeh mateng lan akeh uret

watake bayi lahir mongso iki manis raine berbudi lomo, sarwo sedengan

Bintang kerti : Bintang kerti pada waktu magrib tepat berada di tengah langit/zenit terbitnya pada tanggal 04 februari jam 13:37 WIB siang

Ngedegake omah : olo
Mayu omah : kepaten wong wadon utowo pegat
Ngalih omah : suko wiryo, nanging kepaten bojo | Kembali

IX. WEDARING WACONO MULYO (1 MARET – 26 MARET)

Angin   : soko kidul nuju lor banter banget

Howo   : teles

Alam    :

 • jeruk, duku, gandaria podho mateng
 • garengpung muni
 • bung ora enak
 • masyarakat deso usume anjogo tandurane pari
 • lambange rame wicarane iyo iku rme swarane manuk ing sawah ugo swarane wong
 • pari nguning ngaton
 • manuk podo mangani pari ono sawah podo rebut disik karo wong ndeso
 • lanang, wadon, tuwo, enom podho nggusah manuk ing sawah
 • okeh geludug
 • mongso gangsir ngenthir, gareng ngengreng, pari mrekatak
 • watake bayi lahir mongso iki ngebreh, ora demuwe

Bintang kerti : Bintang kerti setelah magrib condong sebelah barat, terbit pada tanggal 01 maret jam 11:57 WIB, padi sawah mulai berbuah, hujan berkurang dantidak ada banjir, hawa masih basah, jeruk manis dan duku mulai masak

Ngedegake omah       : olo

Mayu omah                  : sak durunge disalini payone kerep sedih

Ngalih omah                 : susah mindeng | Kembali

X. GODONG MINEP JRONING KALBU (27 MARET – 18 APRIL)

Angin   : soko kidul wetan nuju lor wetan banter banget

Howo   : teles

Alam    :

 • bapak tani wiwit panen
 • manuk gawe susuh lan ngendok
 • masyarakat deso usume panen
 • mangsane sato kewan podho meteng
 • manuk-manuk gawe susuh
 • pari wus tumukul (tuwo)
 • watake bayi lahir mongso iki cugetan, laran-aten, gampang/gelis nesu ugo rame wicarane

Bintang kerti : Bintang kerti ba’da magrib berada di sebelah barat terbit pada tanggal 26 marret jam 10:18 WIB, musim padi menguning, hujan mulai berkurang, hawa masih basah, burung-burung membuat sarang dan musim binatang akan beranak

Ngedegake omah       : becik

Mayu omah                  : luwih soko becik

Ngalih omah                          : luwih prayogo, mindeng senenge | Kembali

XI SETYO SINORO WEDI (19 APRIL – 11 MEI)

Angin   : lor kulon nuju kidul kulon

Howo   : rodo panas

Alam    :

 • tanduran uwi, gembili enak dipangan
 • akeh manuk podho ngloloh
 • masyarakat deso usume colong cinolong
 • lambange celimut jarwane akeh wong podho nyimpen pari tumrap wong kang teberi sesawah mesti sugih pari ananging tumrap wong kang ora sesawah pagaweane mung arep cecolong mulane mongso iki akeh durjono
 • mangsane manuk-manuk podo ngloloh
 • watake bayi lahir mongso iki climut

Bintang kerti : Bintang kerti ba’do magrib berada disebelah barat, terbitnya pada tanggal 19 april jam 20:39 WIB, mulai panen padi di sawah, pohon randu/kapas mulai berbunga, hujan berkurang dan mulai pana, tanaman berumbi menuai, burung-burung memberi makan anaknya.

Ngedegake omah       : geringan tanpo oleh tombo

Mayu omah                  : mati sak kloron

Ngalih omah                          : mati sak kloron | Kembali

XII. TIRTO SAH SAKING SASONO (12 MEI – 21 JUNI)

Angin   : soko wetan nuju ngulon

Howo   : awan panas bengi adem, mongso mbediding

Alam    :

 • jeruk keprok, nanas, apel, asem, kesemek, podho mateng
 • masyarakat deso usume aweh jakat tetanen
 • lambange tentrem atine, wong deso kagowo soko wong kang podho nganggur tur beras lan pari akeh
 • mongso mbediding
 • arang-arang wong kringeten
 • mangsane bubar panen
 • watake bayi lahir mongso iki sedengan

Bintang kerti : Bintang kerti terbenam selama 32 hari, sewaktu bintang kerti terbenam maka banyak turun hama seperti walang sangit, lembing, ganjor,dan apabila telah terbit bintang kerti maka hilanglah hama-hama tanaman dari buah-buahan dan lain-lainnya

hampir selesai musim panen padi dan persiapan untuk tanam polo wijo di sawah, petani saat ini beristirahat bercocok tanam menunggu terbitnya bintang kerti, keadaan hawa di siang hari panas dan di malam hari dingin nanas, jeruk keprok, asem mulai masak

Ngedegake omah       : olo

Mayu omah                  : susah, pisah lan bojo

Ngalih omah                          : wurung karepe kang olo, pikir teko tuwuh, olo wirang sukane | Kembali

C. BENTUK- BENTUK KALENDER PRANOTO MONGSO

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*