ONLINE 2021/2022 SEMESTER GANJILMUTASI, PINDAH JURUSAN

 1. Mutasi 2022 Genap Tahap 1
 2. Mutasi 2022 Genap Tahap 2

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (PAS 2021/2022)


SERVER CADANGAN

ULANGAN FISIKA & PKWU


PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL (PTS 2021/2022)


ULANGAN HARIAN

MUTASI, PINDAH JURUSAN

 1. Mutasi Tahap 1
 2. Mutasi Tahap 2
 3. Pindah Jurusan

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT 2020/2021)


UJIAN SEKOLAH (US 2020/2021)

 • Kelas 12 MIPA 1
 • Kelas 12 MIPA 2
 • Kelas 12 MIPA 3
 • Kelas 12 IPS 1
 • Kelas 12 IPS 2
 • Kelas 12 IPS 3
 • Kelas 12 BAHASA

PAT DAN PTS GENAP 2020/2021


TRY OUT 2020/2021


Ulangan Harian dan Remedial

 1. Ulangan Harian

Data Pelengkap

 1. Mutasi Semester Genap 2020/2021
 2. TO Sekolah 2020/2021
 3. PAS 2020/2021 Ganjil
 4. Petunjuk Umum