DOWNLOAD BUKU JAWA

Buku-buku berikut merupakan buku warisan para leluhur jaman kuno yang ditulis menggunakan huruf jawa, File berjenis pdf dan doc, bagi yang berminat silahkan didownload gratis

 1. Babad Cariyos Lampahanipun R Ng Ranggawarsita Jilid 1.pdf
 2. Babad Cariyos Lampahanipun R Ng Ranggawarsita Jilid 2.pdf
 3. Babad Cariyos Lampahanipun R Ng Ranggawarsita Jilid 3.pdf
 4. Babad Mataram Bagian 1.pdf
 5. Babad Mataram Bagian 2.pdf
 6. Babad Mataram Bagian 3.pdf
 7. Babad Mataram Bagian 4.pdf
 8. Babad Mataram Bagian 5.pdf
 9. Babul Jinazati.pdf
 10. Barata Yuda – Prabu Rama – Arjuna Sastro Bahu.pdf
 11. Dhedhasaring Wewatekaning Manungsa.pdf
 12. Jejaka Sekawan Ingkang Elok Versi 1.pdf
 13. Jejaka Sekawan Ingkang Elok Versi 2.pdf
 14. Kawruh Kalapa Oleh Ki Padma Susastra.pdf
 15. Laksitardjo.pdf
 16. Layang Balewarna (1919).pdf
 17. Layang Panuntun Kamulyaning Bocah Wadon.pdf
 18. Layang Sasmita Wirinitya.pdf
 19. Layang Sri Juwita.pdf
 20. Nabi Musa lan Raja Firoun.pdf
 21. Ngelmi Yatnamaya M Tanaya.pdf
 22. Ngelmu Kawarasan Oleh Sardjito.pdf
 23. Raden Mas Arjo Poerwo Lelono.pdf
 24. Sandi Paramayoga Oleh Rangga Warsita.pdf
 25. Sasmita Titika.pdf
 26. Serat Asmaralaya.pdf
 27. Serat Bab Wewadosing Gesang.pdf
 28. Serat Babad Surakarta Jilid 1.pdf
 29. Serat Babad Surakarta Jilid 2.pdf
 30. Serat Babad Surakarta Jilid 3.pdf
 31. Serat Babad Surakarta Jilid 4.pdf
 32. Serat Babad Surakarta Jilid 5.pdf
 33. Serat Babad Tanah Jawi Jilid 1.pdf
 34. Serat Babad Tuban.pdf
 35. Serat Carakan.pdf
 36. Serat Condrorini.pdf
 37. Serat Hwating Bagian 24.pdf
 38. Serat Jayabaya.pdf
 39. Serat Jitaspara.pdf
 40. Serat Kaboetoehan Dening R Pujaharja.pdf
 41. Serat Kabutuhan (alt crop).pdf
 42. Serat Kaweritan.pdf
 43. Serat Kridhahatmaka.pdf
 44. Serat Lambang Praja Dening Mas Ngabehi Mangoenwidjaja.pdf
 45. Serat Muhammad Jilid 2.pdf
 46. Serat Ngesti Darma.pdf
 47. Serat Panitisastra.pdf
 48. Serat Panoetan.pdf
 49. Serat Paramayoga.pdf
 50. Serat Pararaton.pdf
 51. Serat Piwulang Estri.pdf
 52. Serat Pramanasidi Dening PTM Ng Mangoenwidjojo.pdf
 53. Serat Pramatisara.pdf
 54. Serat Prasidajati.pdf
 55. Serat Puntir Palakiyah.pdf
 56. Serat Purwawasana Jilid 1.pdf
 57. Serat Purwawasana Jilid 2.pdf
 58. Serat Purwawasana Jilid 3.pdf
 59. Serat Pustaka Raja Purwa jilid 3.pdf
 60. Serat Pustaka Raja Purwa jilid 4.pdf
 61. Serat Rekasaning Batin.pdf
 62. Serat Reksa Wibawa.pdf
 63. Serat Sana Sunu.pdf
 64. Serat Sasmita Rasa.pdf
 65. Serat Satiya Rinonce.pdf
 66. Serat Sendhon Langen Swara.pdf
 67. Serat Sujarah Dalem Mangkunegara.pdf
 68. Serat Swaraningasepi.pdf
 69. Serat Tajusalatin.pdf
 70. Serat Tunggul Jati.pdf
 71. Serat Wedhatanaya.pdf
 72. Serat Widyakirana.pdf
 73. Serat Wirid Hidayat Jati Dening Mangoenwidjaja.pdf
 74. Serat Wirit.pdf
 75. Serat Wisnubrata.pdf
 76. Serat Wulangreh.pdf
 77. Suluk Nitisruti.pdf
 78. Suraosing Mikrad.pdf
 79. Synoniemen.pdf
 80. z Boma_Kawja.pdf
 81. z Bråtå_Joedå_II.pdf

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*