KETHOPRAK SARIDIN SULTAN AGUNG TANI

A. Download MP3

 1. saridin sultan agung tani 1a.mp3
 2. saridin sultan agung tani 1b.mp3
 3. saridin sultan agung tani 2a.mp3
 4. saridin sultan agung tani 2b.mp3
 5. saridin sultan agung tani 3a.mp3
 6. saridin sultan agung tani 3b.mp3
 7. saridin sultan agung tani 4a.mp3
 8. saridin sultan agung tani 4b.mp3

B. Sekilas Ceritera Sultan Agung Tani

Dalam Ceritera Seh Jangkung seri Ontran-ontran Cirebon diceritakan bahwa Saridin menikahi Rohayati, Putri Sultan Cirebon.  Dari pernikahan itu, lahir anak laki-laki yang diberinama : Kasan Haji.  Akan tetapi,  sejauh ini Ibu dan Kakeknya masih merahasiakan tentang siapa sebenarnya ayah Kasan Haji. Ketika menjelang dewasa, keinginan Kasan Haji untuk bertemu dengan ayahnya tak terbendung lagi.  Maka atas ijin Sultan Cirebon berangkatlah Kasan Haji bersana Rohayati, ibunya untuk mencari Saridin (Syeh Jangkung) ke Miyono, Pati.

Di Alas Roban, Windu Legkoro, Raja jin di wilayah itu, merasa sangat kecewa ketika mendapat laporan anak buahnya saat di perintahkan untuk membuat kekacauan di Mataram.  Retno Jinoli putri Mataram yang menjadi target untuk diganggu oleh anak buah Windu Lengkara mendapat perlindungan oleh seorang sakti yang bernama Saridin (Syeh Jangkung).  Windu Lengkara merasa sangat penasaran atas kesaktian Saridin yang telah berhasil mengalahkan anak buahnya.  Itulah sebabnya, dengan menyamar sebagai manusia, dia bermaksud ke Miyono, untuk menjajal kesaktian Saridin.

Ditengah perjalanan, Windu Lengkara bertemu dengan Kasan Haji dan rombongannnya.  Ketika memandang Rohayati muncul hasrat Windu untuk memperisteri isteri Saridin itu. Tentu saja Rohayati menolak dan dengan sekuat tenaga Kasan Haji berusaha melindungi ibunya hingga bertemu ayahnya.

C. Kethoprak Seri Syeh Jangkung (Saridin)

 1. Kethoprak Syeh Jangkung 01 (Saridin Lahir)
 2. Kethoprak Syeh Jangkung 02 (Saridin Andhum Waris)
 3. Kethoprak Syeh Jangkung 03 (Geger Palembang)
 4. Kethoprak Syeh Jangkung 04 (Ontran ontran Cirebon)
 5. Kethoprak Syeh Jangkung 05 (Bedahing Ngerum)
 6. Kethoprak Syeh Jangkung 06 (Sultan Agung Tani)
 7. Kethoprak Syeh Jangkung 07 (Keris Jangkung)
 8. Kethoprak Syeh Jangkung 08 (Dumadine Lulang Kebo Landoh)
 9. Kethoprak Syeh Jangkung 09 (Ondho Rante)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*